به تعاونی اعتبار امید خوش آمدید

پرداخت وام یک روزه در قبال سپرده بلند مدت معادل 90% سپرده بدون ضامن

پرداخت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت بدون ضامن

شرایط پرداخت تسهیلات

سپرده گذاری کوتاه مدت سه ماه

با سپرده گذاری هر مبلغ بعد از سه ماه دو برابر موجودی سپرده تسهیلات دریافت خواهید کرد

به ازای هر ماه سپرده گذاری چهار ماه به مدت بازپرداخت وام افزایش خواهد یافت

مدت سپرده گذاری مبلغ تسهیلات مدت بازپرداخت
۳ ماه دو برابر موجودی ۱۲ ماه
۴ ماه دو برابر موجودی ۱۶ ماه
۵ ماه دو برابر موجودی ۲۰ ماه
۶ ماه دو برابر موجودی ۲۴ ماه
۷ ماه دو برابر موجودی ۲۸ ماه
۸ ماه دو برابر موجودی ۳۲ ماه
۹ ماه دو برابر موجودی ۳۶ ماه

تسهیلات تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال با نرخ ۱۲٪      یک ضامن کارمند

تسهیلات تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال با نرخ ۱۴٪      دو ضامن کارمند

تسهیلات تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با نرخ ۱۴٪    دو ضامن کارمند

تسهیلات بلاتر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با نرخ ۱۴٪ با وثیقه ملک

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:8  توسط تعاونی اعتبار امید  |